DIVADLO🌱

KTO SME?
Čo nás robí tým, čím sme? 


V roku 2019 sme si pripomenuli: 
20. výročie DS ŠÁCHOR a
106. výročie divadla v obci Zohor

🎭 DIVADELNÝ SPOLOK ŠÁCHOR
je pokračovateľom dlhoročnej ochotníckej divadelnej činnosti v obci. Poslaním spolku je vytvárať podmienky pre neprofesionálnych divadelníkov pri vlastnej tvorbe a prezentácii divadelného umenia. Za týmto účelom realizuje predovšetkým divadelné predstavenia a chce získavať mládež, ako nositeľov rozvoja a uchovávateľov divadelnej tradície, miestnych zvykov, obyčají, ľudového odevu a miestneho nárečia záhoráčtiny.

1913 - spomienka na prvé po slovensky hrané ochotnícke divadlo v obci;
1929 - najstaršia zachovaná divadelná fotografia v Zohore;
1999 - vznik divadelného spolku (DS) ŠÁCHOR 

Divadelná história v našej obci je spracovaná v publikácii
„100 rokov ochotníckeho divadla v Zohore 1913 -2013“.

HISTÓRIA DS ŠÁCHOR

Ako sme vznikli a prečo? A čo všetko sa udialo v našom spolku?

HISTÓRIA DIVADLA V ZOHORE

Mgr. Oľga Drahošová, etnologička -  za posledných 100 rokov.

PREČO SA VOLÁME ŠÁCHOR

Názov ktorý vychádza z histórie Zohora? A hlavne niečo záhorácke.
🔰 ANDREJ LACKO
režisér, vedúci súboru, zakladateľ súboru

"Existencia talentu, ktorý sa rozvíja, je tou najlepšou zárukou, že sa Zohor môže hrdiť nielen bohatou kultúrnou a duchovnou tradíciou, ale že kultúra v Zohore má aj svoju budúcnosť".

🔰 MARTIN BARTOŠ
vedúci súboru, scenárista, technický riaditeľ

"Ak však nastane súzvuk medzi javiskom a hľadiskom, vtedy spadne pomyselná štvrtá stena javiska a divák sa s postavou stotožní. Toto je ten pravý zázrak divadla, jedinečné a krehké spojenie vytvorené len na daný čas. Zavretím opony sa spojenie končí ale emócie ostávajú".

🔰 MARTIN ZÁLESŇÁK
starosta obce Zohor

"Ochotnícke divadlo na dedine je oddávna neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života v obci. Je to kultúrne dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. V Zohore má už viac ako storočnú tradíciu".

© 2021 ŠÁCHOR, o.z. 

This web page was created with Mobirise