2018 TRAKTER 3.ročník

Mobirise

📗 PROGRAM:


10.11.2018
- DS BŘETISLAV, z.s. * BŘECLAV
- ROMEO A JULIE

11.11.2018
- DIVADLO NA KOLENE * ČASTÁ
- PEŠKOVCI

16.11.2018
- DIVADLO Z DOMČEKA * HRIŇOVÁ
- DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ pre materskú škôlku

16.11.2018
- DIVADLO ŽIHADLO * MALACKY 
- UFÚĽANÁ ROZPRÁVKA školské predstavenie pre ZŠ I. stupeň
(hralo sa v náhradnom termíne)

16.11.2018
- DIVADLO Z DOMČEKA * VEĽKÉ LEVÁRE
- O LENIVOM JANOVI školské predstavenie pre ZŠ 

16.11.2018
- NAŠE DIVADLO * IVANKA PRI DUNAJI
MAMA UMRELA DVAKRÁT

17.11.2018
- DS ŠÁCHOR * ZOHOR 
- BREVIÁR TECINY FRANCINY

18.11.2018
- BÚRANSKÉ OCHOTNÍCKE DIVADLO * BORSKÝ MIKULÁŠ  
- BABSKÉ PLKOTAČKY + CIMBÁLOVÁ MUZIKA ŠIBÉNKA * HOLÍČ

17.11.2018 NOC DIVADIEL

Sprievodná výstava vo vestibule KD
SLOVENSKÝ DIVADELNÝ PLAGÁT PO ROKU 89´
Autori výstavy: DIVADELNÝ ÚSTAV - Viera Burešová a Miroslav Doubrava 

Motto festivalu: "Né odchádzat za kultúru do mjesta či kukat do facebóku...,
ale nech nás mjesto a svjet čuje a dojde za nama do Zóhru."

© 2021 ŠÁCHOR, o.z. 

Designed with Mobirise