Mobirise
🌿 Prečo sa tak voláme?

Názov mal byť niečo záhorácke a niečo zo Zohora, tradičné a starodávne. Slovo „šáchor“ v záhoráčtine znamená „tŕstie“. A tŕstie rastie jednak okolo celého Zohora, lebo tu je dosť vysoko spodná voda, a potom je tento názov úzko spätý s jednou legendou o vzniku mena našej dediny. Legenda hovorí, že v starých dobách žil na území našej dediny jeden rybár, ktorý býval v trstenej chalupe. Mal jednu záhradu a v nej pestoval zeleninu, ktorú chodil predávať do Bratislavy (Prešporku). Okolo trstenej chalupy potom neskôr vznikla obec s menom Trstená. A z tohoto mena je odvodené terajšie meno našej obce:

TŔSTIE - ŠAVORINA – ŠAVOR – ŠACHOR – ŠOCHOR - ZOHOR.

„Narodili sme sa tu a žijeme v Zohore. Sme záhoráci. Týmto sme doslovne prilipli ku historickým koreňom našej dediny. K niečomu čo je živé a tak starodávne, čo vyviera, ako živá miazga so stromu. I my sme súčasťou tejto miazgy - histórie a chceme ju i týmto naďalej vytvárať.“       Andrej   

© 2021 ŠÁCHOR, o.z. 

This page was designed with Mobirise template