Mobirise

🔰 MARTIN ZÁLESŇÁK

starosta obce Zohor (v roku 2019)

Ochotnícke divadlo na dedine je oddávna neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života v obci. Je to kultúrne dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. V Zohore má už viac ako storočnú tradíciu.

V minulosti keď nebolo rozhlasu, kina či televízie ľudia sa stretali pri hudbe, tanci, či divadle. Neskôr pribudol šport -futbal. Aj napriek modernizácii a množstvu súčasných technických vymožeností hovorené slovo naživo je stále príťažlivé.

Význam ochotníckeho divadla má stále svoj spoločenský význam nie len preto, že sa ľudia stretajú, ale rozvíja a podporuje nadanie účinkujúcich a rozvíja ich talent. Vidieť na javisku vystupovať de-ti, priateľov, blízkych, ktorí neraz dokážu upútať viac ako televízia je spoločensky nie len dôležité, ale upevňuje priateľstvo a vzťahy medzi účinkujúcim a divákom.

Kolektívu divadla Šáchor želám veľa úspechov a tvorivých síl v divadelnej činnosti. Ste nositeľmi kultúry na dedine a pokračuje-te v ochotníckej tradícii Zohora. Želám vám, aby ste svojimi divadelnými vystúpeniami, programom a celou svojou činnosťou oslovovali a priťahovali čo najviac našich občanov. 

© 2021 ŠÁCHOR, o.z. 

Designed with Mobirise site theme