2021 TRAKTÉR 5. ročník

Mobirise

📘 PROGRAM : 


13.11.2021 sobota 19:00 hod.
Divadlo na TrakOch
DZJÉRA DO SVETA
komédia

14.11.2021 nedeľa 19:00 hod.
Záhorácke divadlo
SVATUŠKÁR
komédia v záhoráčtine

19.11.2021 piatok 20:00 hod.
Divadlo SpozaVoza 
BLUES JEDNÉHO OTCA
stand up

20.11.2021 sobota 19:00 hod.
Teatro Colorato
POŠLA DEVA DO TURCA
drama

21.11.2021 nedeľa 17:00 hod.
Divadlo Havran
MATYLDA Z CANOSSY
historická dráma

Motto festivalu: "Né odchádzat za kultúru do mjesta či kukat do facebóku...,
ale nech nás mjesto a svjet čuje a dojde za nama do Zóhru."

© 2021 ŠÁCHOR, o.z. 

Mobirise free site maker